top of page

Privacyverklaring

Privacyverklaring Fotograaf Angelique 
Dit is de privacyverklaring van Fotograaf Angelique. Fotograaf Angelique bestaat uit één persoon: Angelique Lapré. Fotograaf Angelique respecteert je privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. 

 

Fotograaf Angelique is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door haar worden verzameld. Omdat Fotograaf Angelique haar policy eenzijdig kan wijzigen, adviseer ik deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan. 

Bij vragen of klachten kun je altijd terecht bij mij, stuur een bericht via een e-mail: info@fotograafangelique.nl

 

Contactgegevens
* https://fotograafangelique.nl
* e-mail: info@fotograafangelique.nl

* +31 6 51760115

 

Persoonsgegevens die ik verwerk
Fotograaf Angelique verwerkt je persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt, omdat je gebruik wilt maken van mijn diensten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van jou maak. Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Foto’s in opdracht gemaakt
– Gegevens over je activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Fotograaf Angelique verwerkt
Fotograaf Angelique heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@fotograafangelique.nl dan verwijder ik deze informatie.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Fotograaf Angelique verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening

  • Om een reportage te kunnen plannen/reserveren

  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

  • Om te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

  • Om jouw betaling af te kunnen handelen

  • Fotograaf Angelique verwerkt ook persoonsgegevens indien ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor mijn belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde Besluitvorming
Fotograaf Angelique neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang Fotograaf Angelique persoonsgegevens bewaart
Fotograaf Angelique bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

  • Contactgegevens: Fotograaf Angelique bewaart je personalia, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum:
    7 jaar (wettelijke verplichting)

  • In jouw opdracht gemaakte foto’s: Fotograaf Angelique bewaart de foto’s tot haar bedrijfsbeëindiging, tenzij anders overeengekomen. Zolang Fotograaf Angelique je foto’s bewaart, kun je deze bij haar opvragen. Foto’s kunnen worden gepubliceerd op mijn eigen website: www.fotograafangelique.nl en mijn eigen social mediakanalen (Facebook, Instagram en LinkedIn) en platforms waar ik me bij heb aangesloten voor promo doeleinden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Fotograaf Angelique verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Fotograaf Angelique een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fotograaf Angelique blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies die Fotograaf Angelique gebruikt
Fotograaf Angelique gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Fotograaf Angelique gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Fotograaf Angelique hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fotograaf Angelique en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van/over jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens te sturen naar: info@fotograafangelique.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Fotograaf Angelique wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

 

Hoe Fotograaf Angelique persoonsgegevens beveiligt
Fotograaf Angelique neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@fotograafangelique.nl

Altijd professionele foto’s op voorraad

De kwaliteit van je foto’s zegt (ook) iets over de kwaliteit van je bedrijf

bottom of page